"O, öyle Allah'tır ki,

"O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. "59:23

el meliku : hükümran olan
el kuddûsu : mukaddes olan
es selâmu : selâmete erdiren
el mû'minu : mü'min, emin olunan, emniyet veren, îmân edilen
el muheyminu : koruyup gözeten
el azîzu : azîz olan, yüce olan
el cebbâru : cebreden, zorla yaptıran
el mutekebbiru; Büyüklüğü (kibri ) gösterebilecek TEK.

Ve ayet "Subhâna(A)llâhi ‘ammâ yuşrikûn" ile diğer ayete geçer.

SubhanAllah; Allah'ı gören müminlerin zikridir.
Allah'ı göremeyenler için SubhanAllah oldukça tehlikelidir.

Öyle ya herşeyden münezzeh dediğinizde yaratılan bir yana Allah diğer yana düşüncesi oluşur. Böylece ötelerde izleyen ve izlemekle yetinen bir ilah inancı inşaa edilir..

Mümin her zerrede Allah'ı (n sıfatlarını) görünce dili tutulur,ne yana dönse o'nu görünce SubhanAllah der! Ki böylece kuzeye tapmaz,doğu yönün kulu olmaz..

A.K

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile