Allah Bilir Diyebilmek

Hadiste buyrulur ki ;”-Allah'ın yüzden bir eksik, 99 ismi vardır. Her kim bunları ihsâ ederse Cennet'e girer.“Yukarda ki hadisin ne anlama geldiğini bilmeyen kitlenmiş akıllar her zaman yaptıkları gibi uydurma hadis sınıfına koyarak olaydan sıyrılmak istemiştir..Malesef öylesine bir akıl sorunu yaşıyoruz ki  bunun getirisini Allah’ın kuralları  gereği her insan yaşamak zorundadır. Öylesine bir karmaşa,öylesine bir şeytanlık,öylesine bir kibir yüreklerimize oturmuş ki farkında bile değiliz.Sakal bırakan,cübbe giyen,sarık bağlayan,bilgisayarı olan,bilen, bilmeyen,isminin başına unvan alan,Prof’lar ve daha nice şeyhler,hocalar ,eline kaleme alan,kitap yazan  velhasıl cümle ulema her şeyi öğrendi de Allah bilir demeyi öğrenemedi..  Önce Allah bilir denseydi bugün İslam dünyası bu kadar çok gruba ayrılmazdı..Hep kendileri bildi..Sonra Allah bilir oldu…

 

 

Tefekkür etmekten,düşünmekten korktuk! Hep  önce Allah bilir demeyenlerin düşüncelerini benimsedik.Bu yüzden 72 fırkaya ayrıldık.. Doğruyum diyeni geri kalan 71 fırka sapık ilan ederek yine Allah bilir demeyi unuttu..İşte dostum yukarda ki gibi bir tabloda  Allah’ı ancak Kuran’ın ifadesi ile Allah anlatır.. Geriye  kalan her  türlü görüş sınırlıdır,kısıtlıdır.İşte burada  devreye Allah’ın isimleri girmekte..


Düşünmeyi bilmediğimiz için isim derken ne anlatılmak istendiğinden uzak kaldık. İsimler hakkında “Ne güzel isim” iki yüzlülüğüne düştük…Oysa isim manalara işaret etmekte idi..Allah rahmandır,Rahimdir derken kuru,kuru isim algılayacak kadar aşağılarda gezdi aklımız..
İsimleri anlama yolu ile ilgi bir örnek vereyim: Matematik  ismini düşünün..O kadar çok şeyi kapsar ki:Arapçadan tercüme edilen matematik kelimesini nasıl doğru anlayabiliriz..Yahut birkaç Türkçe kelime ile anlamak ne kadar doğru anlamaktır.İçinde,bölmeler,çıkarmalar,toplamalar vb.. daha nice konular olan matematik  bir iki kelime ile nasıl anlaşılır..


Bilimi İslam dışı görme cüretini gösterdik..Sebebi  “Gün gelir bilim Kuran’ı  yalanlarsa,Kuranda  çelişki bulursa ne olacak!” korkaklığına bağladık..Aslında imanımızdan(!) korkuyorduk..
Bu yüzden bugün hep önce  Allah bilir demeyenlerin peşinde koşarak bu kadar vicdansız,imansız,münafık bir fotoğrafın içinde yaşıyoruz..

Hatta daha da ileri giderek bazen kendimiz bile Allah bilir diyemiyoruz..
Allah’ı  tanıyabilmemiz için Allah’ın isimleri üzerinde bolca tefekkür etmeliyiz..

Tefekkür olgunlaştığında  hangi ayet veya hangi olay size olgunlaştırdığınızı düşündürmüşse olayla birlik de dostlarınıza nakledebilirisiniz.Bu nu yaparken fikrin size ait olduğunu,hiç kimseyi bağlamadığını mutlaka belirtmeniz lazımdır. Mutlaka sizi oraya getiren ayet,hadis kaynakları ile karşı tarafa sunulmalıdır.
İşte bu açıdan  yazının en başındaki hadis üzerinde tefekkür ettiğinizde anlıyorsunuz ki  Allah’ın isimlerini bilmek ve hayata o isimler ışığında bakmak sizi şirkten kurtarıyor..

Ve böylece hadis de ki müjdeye nail oluyorsunuz.
Bir kutsi hadiste de: “Kulum bana şirk koşmadıkça, bana dünya dolusu günahla gelse, onu dünya dolusu mağfiretimle karşılarım” buyrulmuştur. (H.H.Erdem, İlahi Hadisler:5)
Aksi halde:
“Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediğini bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur.” (Nisa:48)
Genel itibarı ile Şirk hakkında bakın alıntıları veriyorum:
“Kuran’a göre:
- Şirk koşanları Allah bağışlamaz.
- Şirk koşan, Allah’ın rahmetinden uzaklaşır.
- Şirk, Allah’a iftiradır.
- Şirk, günahların en büyüğüdür.
- Şirk, zûlümdür, sapıklıktır.
- Şirk koşanın amelleri boşa gider.
Şirk Çeşitleri:
Şirk çeşit çeşittir. Belli başlı şirk çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz.
1. Heva ve Hevese Uymak:  Nefse, nefsin arzularına uymak Kur’an’da kınanmıştır. Şöyle buyrulur: “Heva ve hevesini İlah edinen, Allah’ın saptırdığı, kulağını, kalbini mühürlediği, gözüne perde çektiği kimseyi gördün mü?” (Casiye:23)
2. Allah’tan Başkasını Allah’tan Çok Sevmek: Kur’an’da şöyle bildiriliyor:
- “İnsanlardan bazıları, Allah’tan başkasını Allah’a denk İlah edinir de onları Allah’ı sever gibi severler.” (Bakara:165)
3. Allah’tan Başka Yaratıcı Kabul Etmek: Yaratıcı, tek Allah’tır. O’ndan başka yaratıcı kabul etmek şirktir. Kur’an’da şöyle buyrulur: “Hüküm Allah’ın, hakimiyet Allah’ındır. Yaratan O’dur. Yaşatan O’dur. Öldürecek olan da O’dur. O’ndan başka her şey yaratılmıştır. Yok olacaktır.”
- “O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır.” (Şura:11)
4. Allah’tan başkasından korkmak, ecelini, rızkını başkasının elinde aramak.
5. Allah’a eş ve ortak koşmak. (Yusuf:106)
6. Medyumu, falcıyı, büyücüyü güç olarak görmek, onlara bir şey sorup inanmak, tasdik etmek.
Kur’an’da: “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” Buyrulmuştur. (En’am:59)
7. Ruh çağırmak, reenkarnasyona inanmak
8. Allah’a karşı aracı kabul etmek. (Zümer:3)
9. Allah’a, çocuk isnat etmek. (Tevbe:30)
10. Allah’a yer ve şekil belirtmek.
11. Allah’tan başkası için iş yapmak.
12. Allah’la arada vasıta kılmak.
13. Allah’tan başka İlah edinmek.
14. Gaybı bildiğini iddia etmek. (En’am:50 + Araf:188 + Sebe:14 + En’am:59 + Neml:65 + Lokman:34 + R.Salihın:1701)
15. Riya ve gösteriş için ibadet etmek.
16. Uğur – uğursuzluk aramak. (Yasin:18 + Neml:47)
Peygamber (as) şöyle buyurur:
- “Uğursuzluk inancı sizi yolunuzdan alıkoymasın.” (Hadis Ans:11/208)
“Uğursuzluk çıkarmak şirktir.” (Tirmizi Siyer:47)
17. Büyü yapmak yaptırmak ve büyücüye inanmak (Taha:69)
18. Şeytana tapmak. (Zümer:17 + En’am:142 + Nisa:117)
19. Tabiatı yaratıcı kabul etmek. (En’am:76 + 177 + 178)
20. Darwinizme inanmak. (Haşr:34)
21. Puta tapmak. (Yunus:18 + Zümer:3)”

İşte yukarda ki bilgilerden sonra Allah’ı isimleri ile tanımanın ne kadar önemli olduğunu anlamanız gerekir.
Bu makale ise size Allah’ın isimlerini nasıl anlamalıyız açısından bir fikir sunmak için yazılmıştır.
Her gün tekrarla ve üzerinde tefekkür ile bir an önce Esma’yı öğrenin ve okumaya başlayın.

Daha önce Er- Rezzak Esmasını nasıl anlamalıyız makalemizi okuyanlar bilecektir.Ama okumayanlar için linke tıklayıp,makaleyi okuduktan sonra kaldığınız yerden bu yazıyı okumaya devam etmelisiniz.

Aziz olan Allah bizi tamamen sarmış kuşatmıştır.
.

İş öyle bir yerdedir ki bunun nasıl olduğu ile ilgili maalesef  ne benim kelime dağarcığım nede dünya edebiyatı bunu tercüme edemeye müsait değildir. Bu yüzden biraz sonra anlatacağım konu mutlaka yetersiz olacaktır. Bu açıdan olayı değerlendirip ona göre üzerinde tefekkür edip,eşyaya bakışınız hakkında tefekkür edebilirsiniz.


Bir örnekle olayı izah etmeye çalışalım:
Bugün cep telefonlarını düşünün! Cep telefonları  baz istasyonları olmadan özü itibarı ile bir hiçtir.Çünkü var oluş amacına hizmet etmezler..  Bir şekilde kapsama alanında iken işe yarar. Şimdi cep telefonlarına bir an için şuur verelim.Kapsama alanı nedir? Gibi  konuları bilmeyen her telefon çekim gücünü kendinden bilecektir.Bir anda dünyanın diğer ucuna resmi,videoyu kendi marifeti ile gönderdiğini zannedecektir.
Bunla da yetinmeyip baz istasyonlarından aldığı güncel bilgileri,maç sonuçlarını,hava tahminlerini gibi yüzlerce uygulamayı kendine mal edecektir.
Ve telefonlar arasında bir böbürlenme,bir kibir gibi nice şeyler baş gösterecektir.

İşin aslı öyle mi ? Hakikatte bütün işi baz istasyonları yapıyordur. Hayatı boyunca baz istasyonun ne olduğunu bilmeyen telefona siz anlatın durun! Ne anlayacak ki ?? Nihayetinde sıra baz istasyonunu asıl kontrol eden iradeyi anlatmaya geldiğinde nasıl izah edeceksiniz ki?


Bilinmeli ki bu örnek biraz sonra yapacağım kıyaslama için son derece kısıtlıdır.Ve hatta tefekkürü derin olmayan kişiler için şirk konusunda ciddi tehlikeler bile oluşturabilir. Allah’a sığınıyorum.

İşte örnek de olduğu gibi bireyleri Azim Olan Allah esması ile kuşatmıştır. Öyle ki kimi seversen sev Vedut esması (baz istasyonu örneği) ile sana sevginin sonsuzluğundan birini yaşatmıştır.Hangi şarkıyı dinlersen dinle Semi (baz istasyonu örneği) ile dinlediğin,dinlenen odur.Hangi tadı alırsan al Rezzak ile sana yaşatan odur.alllah kuşatmıştır

Dolayısı ile  Esma bu şekilde hayatımıza akmaktadır. Ve esma demek bile kelime yetersizliğimizden ,bilgisizliğimizden kaynaklanmaktadır. Çünkü daha önceki ümmetler  Allah’ın sıfatlarını,esmalarını Allah dan bağımsız bir ilah nitelemesi yaparak müşrik olmuşlardır. Rezzak adında bir ilah!Vedut  adında başka bir ilah! Gök tanrısı,Yer tanrısı,gibi ayrımları hatırlayın..

 

İşte burada birlemek  yani Tevhit  devreye giriyor. Kuran bize yine Allah’ı nasıl idrak ederiz’i en zengin hali ile anlatıyor. Bizi mümin yapanda tevhit inancımızdır.İşte baz istasyonu  örneğimizin niçin  doğru anlaşılması gerektiğini  en iyi bu kavram anlatır.

Bütün bunlardan sonra  Allah’ı ve Sistemini anladığınızı düşünüyorsanız eğer bir daha düşünün:
“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup yazılsa yine de Allah'ın sözleri bitmezdi. Doğrusu Allah güçlüdür, hakim'dir. Lokman 27”

Esma yı hayatınıza soktuğunuzda bu ayetleri daha iyi anlayabilirsiniz:

ALLÂH DİLEMEDİKÇE SİZ DİLEYEMEZSİNİZ!" (76.İnsan: 30)
"HÂLBUKİ SİZİ DE YAPTIKLARINIZI DA ALLÂH YARATMIŞTIR!"(37.Sâffât: 96)
"MUHAKKAK Kİ BİZ HER ŞEYİ KADERİYLE YARATTIK!" (54.Kamer: 49)
"Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın.."Hadid 46
"DE Kİ: "HERKES YARATILIŞ PROGRAMI (fıtratı) DOĞRULTUSUNDA FİİLLER ORTAYA KOYAR!" (17.İsra’: 84)

Allah  katında güzel olan işleri yapmayı nasip etsin,Bizi o işlerde muvaffak eylesin..

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile