Hindistan Dinleri

Hindistan ve Sihizm Daha anlaşılır uslup ile Sih Dini.
Çoklarınız hiç duymamıştır.Gelin Sih Dinini biraz inceleyelim.

Alıntıya göre:
"İslam ile Hinduizmi sentezleme çalışmalarının en ilgi çekeni Nanak 'ın çalışmasıdır. Önce siyasi olarak başlayan bu hareket, sonradan dini bir yön kazanmıştır. Sihizm İslam 'ın Tanrı inanışını, Hinduizmin Maya ve Nirvana tasavvurlarını ve tenasüh (ruh göçü) fikrini kabul etmiş olmasına rağmen Avatarlara inanmayı reddetmiştir. "

Ve şimdi yazacağım izah dikkatinizi çekecektir:

"Sihizm her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir Tanrı'ya inanç üzerine kuruludur, bunu savunur. Bu özellik Guru Granth Sahib'de çeşitli kereler tekrarlanmıştır."

Her Sih'in yenmekle yükümlü olduğu Beş Şeytan veya Beş Kötülük bulunur:

"Ankhar (ego - benlik)
Krodh (öfke)
Lobh (hırs)
Moh (maddi bağlılık)
Kam (şehvet)

Her Sih'in itaat etmesi gereken ve yukarıdaki beş kötülükle savaşırken kullanacağı beş erdem: memnuniyet, hayırseverlik, şefkat, olumlu tutum ve tevazu."

Tüm Sihler şu değerlere inanmak zorundadır:

"Eşitlik: Tanrı katında tüm insanlar eşittir.(İslamda Bilenler ve Bilmeyenler FARKI VARDIR)
Tanrı'nın ruhu: Tüm yaratıklar Tanrı'nın ruhlarını sahiptirler, bu nedenle de uygun şekilde saygı görmelidirler.(İslamda Ruh İnsan'a değil Adem'e üfürülmüştür)
Kişisel hak: Her kişinin yaşama hakkı vardır.
Davranışlar: Kurtuluş kişinin hareketleri, davranışları doğrultusunda edinilebilir; iyi işler, Tanrı'nın hatırlanması vb.
Aile hayatı yaşamak: Bir aile olarak yaşanması teşvik edilir.
Paylaşım: Kutsal metine göre tüm Sihlerin kazançlarının en azından %10'unu, hayatlarının %10'u ile birlikte, diğerlerine yardım etmekte ve Tanrı hizmetinde harcamalıdırlar.
Tanrı'nın takdirini kabullenmek: Mutlu olaylarla kötü olayları aynı şekilde görebilecek şekilde kişiliği geliştirmek, Tanrı'nın takdir ettiği her türlü olayı (iyi veya kötü) kabullenebilmek.
Hayatın dört meyvesi: Hakikat, memnuniyet, tefekkür ve Naam."

Vel hasıl liste uzayıp gidiyor.Ancak ilgili dini incelerseniz İslam'a çok yakındır.
Ancak sadece yakındır.

Dünyada ki diğer dini inançları fırsat buldukça incelemeye çalışacağız..

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile