Bilim ve Teknolojiyi

Bilim ve Teknolojiyi aynı zannedenlerin ekseriyeti saçmalar.