Bu alem eğlence dünyasıdır.

Bu alem eğlence dünyasıdır.İlahsız,inaçsız(serbest) bir dünyadır.
Ancak bir sonraki süreçte herkes inandığı ile yüzleşip sayısız zaman içinde "Rabbin Kim" sorusuna cevap arayacaktır.

A.K