"Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde,

"Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, onun ölümünü, bastonunu yiyen ağaç kurdundan başka onlara gösteren olmadı. Böylece o yere yıkılınca, anlaşıldı ki cinler eğer gaybı biliyor olsalardı aşağılayıcı azabın içinde kalmazlardı."34:14

Aşağılayıcı bir azap içinde kalan cinler,bundan 1450 yıl öncede tartışma konusu olmuştu. Sözde geleceği biliyorlar,gaip haberleri taşıyorlardı. Hatta düşünceleri okuyor ve dahi onları yönlendiriyorlardı ki bu yüzden Allah resulüne "cinni " demişlerdi. Ki bugün bir çok sözde samimi olan Yahudi ve Hristiyan din adamı aynı şeyleri söylemektedir.

Bilinmeyen bir şeyi,başka bir bilinmeyen ile açıklamak profesyonel yalancılıktır.

Sebe suresinde konu olan ayet cinlerin acizliğini,zavallı oluşlarını anlatmaktadır. 
Süleyman'ın bedeninin dik durmak için güç aldığı asanın, ucunun yenmesi haftalarca bir zaman demektir.

Ayet çok net bir örnek ile insanın çevresinde ki cinlerin, değerlendirme yeteneğinden bile uzak olduğunu ifşa etmektedir.

Ve insan hakkında hiç bir bilgileri yok. Haftalarca ayak da durmak,yemek yememek,su içmemek ve tuvalet ihtiyacı hissetmemek insanca değildir. İnsanı adını biliyorlar,bu ismi izliyorlar,ancak insanın hamurundan,yaşam gıdasından haberleri yok.Ve bilinci yönlendirme,bilinci görme,düşünceyi bilme,okuma gibi imkanları söz konusu bile değil. Ölmüş bir insanı haftalarca fark edememek gerçek bir yoksunluktur.

Bu şekilde olan varlıklara, bir takım güçler verip,insanları bunlarla korkutmak ve bu korkuyu ticari bir metaya çevirmek ve dahi çoğu zaman şirk koşmak,kurnaz ve hain bir cehaletin ürünüdür.

Cinler,serçeler,tilkiler,balıklar,insanlar hepsi görünüş şekli ile bedensel bir türdür.Doğruyu söyledikleri taktirde hangi türün ne söylediğinin ne önemi var.

Türlerin içsel durumlarından henüz haberdar değiliz.Kendi türümüzü olan insanın bile içsel durumunu bilmiyoruz.Bildiğimize göre şuan için türlerin içerisinde eşrefi mahlukat insandır.

Bir tilki insana ne yapabilirse,cinler de onu yapabilir. Ötesi sirk soytarıların gösteri alanına çıkmak için,seyirci artırmak için uydurduklarıdır. 
Ancak cinlerle görüşmek,konuşmak ölüm süreci ile geçilecek alemde mümkün olacaktır. Dünya ise bizim bir daha gelemeyeceğiz ve ebedi hasretini yaşayacağımız korunaklı limanımız,yuvamızdır. Cümlede yer alan KORUNAK ifadesi yaratılan her şeyin insana dünyada boyun eğmesi manasında kullanılmıştır.
Mevcut irade sebebi ile demir boyun eğer,taşlar boyun eğer,çelik boyun eğer..
Arılar birlik olup savaş açmaz,inekler boyun eğer. Dünya üzerinde insanın elini değdiği her nokta boyun eğer ve eğmek zorundadır.

Ancak,insanın ölümle beraber "emanet"i elden gidince,geriye dünyadan götürdükleri ile kalır. Para,mal,mülk işe yaramaz. Ve büyük bir kısmı cinlerin oyuncağı,eğlencesi olur. Cinler ekseriyetini aldatır.

Ancak dünya sürecinde hiç bir kulun zerre kadar mazereti (olmayacak) olamaz (ki).
Aç gözlüğün,kıskançlığın,yarışların,cahil arzuların yarattığı mazeretlerden bahsetmiyorum.

Bu açıdan "Cin" kültürü Kur'anca okunmalıdır.Ve Sebe Suresinde ki ayet bizler düşünelim,ibret alalım ve anlayalım diye Allah'ın rahmetidir.

Rabbım aldık,okuduk ve bildik. Sana şükürler olsun.
Bizi rahmetinden uzaklaştırma.

 

A.K.