Fakirlik korkusu

"Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder.."2:268

Fakirlik korkusu toplumun ciğerine kadar işlemiş. Hayatlarını bu korku yönlendiriyor.Çıplak geldikleri dünya ya sayısız sahiplik iddiası ile bağlanıyorlar.
Her şeye rağmen çıplak gidecek olmaları gerçeğine göz yumdukları bir hayatı seçiyorlar.

Korkuları o kadar güçlü ki yanlarına yaklaşanları kendileri gibi korkaklara dönüştürüyorlar.

Oysa;

".. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vadeder.."2:268

A.K.