"Şüphesiz iman edenler;

"Şüphesiz iman edenler; yani yahudilerden, hıristiyanlardan ve sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir."2:62

Bu ayetleri okuduğumuzda şöyle bir İslam tarifi ortaya çıkar;

1.Kur'anın Allah'ına iman edecek 
2.Öldükten sonraya,ahirete iman edecek ki hakkıyla..
3.Salih amel,iyilik peşinde olacak.

Konu bir başka ayet ile yeniden zikredilmiştir.

"İman edenler ile yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir."5:69

Bunların yanında şu ayetlerin akışı da başka bir gerçeği aktarır;

"İncil'e inananlar da Allah'ın onun içinde indirdiği ile hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, onlar dinden çıkmış günahkarlardır."5:47

Ayet incile inanlar dedikten sonra Resule dönüyor ve onda şöyle devam ediyor;

"Sana da (ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan Kitab (Kur'ân)ı hak ile indirdik. Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet.."5:48

Mevzu bu kadar açık ve nettir. Neden bu ayetleri görmüyorsunuz. 
Kafamızdan uydurmuyoruz.

Bu açıdan fetva vermeyelim,kimin cennete,kimin cehenneme gideceğini yönünde iddialarda bulunmayalım. Cehenneme gidecekler demek neyse,cennete gidecekler demek de odur. Mümine düşen Allah bilir demektir.

5:48 ŞU ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR.

"Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği farklı şeriatlar dairesinde sizi imtihan etmek istediği için ayrı ayrı ümmetler yaptı.Öyleyse durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın! "

Her birinizi yedi milyar yol olarak bile okuyabilirsin.Tut ki milyarlarca mensubu olan dinleri pervasızca cennete veya cehenneme koyamazsın. Bu seni ilgilendirmez.

Kendi kabul ettiği düşünceden ve inançtan kişiler sorumludur.
Ki bu ayetler başka muhteşem bir gerçeği fısıldıyor.
Allah'ın inanılmaya ihtiyacı yoktur. Kulun doğru bir Allah inancına ihtiyacı vardır.

Ve her seçim bir yoldur.Tüm yollar ona çıkar ancak her yolun zorluğu,sıkıntısı aynı değildir. Herkesin kazancı,herkesin rızkı nasıl farklı yollardan temin ediliyor ise seçimlerimizin ulaştığı yollarda öyledir. "..ve bütün yollar O'na varmaktadır.."24:42

Ancak cennette onundur,cehennemde.. 
Her iki yolda ona varır..

A.K.