Ateist düşünceyi çözmen gerekiyor

Ateist düşünceyi çözmen gerekiyor. Önemli bir yolculuğun duraklarından biri ateistliktir.
Tüm yolcular oraya uğramak ve kördüğümü çözmek zorundadır.

Bu Dünya'da oraya uğramayan çok daha uzun ve zorlu bir süreç olarak ölümden sonra uğramak mecburiyetindedir.

Taklit tüm ateist düşünceyi yok saymanın adlarından biridir.

Sübhan Allah sessizliğin de araştırmalarına başla. O düşüncenin tüm sorularını cevapla ve buldukları çelişkilerden arın.

Dünyada olmamız hasebiyle her türlü yardımı bulabilirsin.

Orayı geçtiğine emin ol. Aynı titizlik ile dünya da ki taraftar toplayan tüm dinleri,çeşitli cemaatlerin iddialarını,evrensel düşünceleri çözerek geçmen gerekiyor.

Bunları başardığında herkesi korkutan ölüm,sana heyecan verecek. Her biri ile kavgan sona erecek. Hepsini anlayacaksın.Ateşin kıvama gelecek,terbiye olacak. 
Yüzlerce,binlerce derecesi olan ateş de yemek pişirilmez hele çay hiç yapılmaz.

İbrahimce bir arayıştan bahsediyorum.

Dostum Ateş'ini / cehennemi terbiye etmenden bahsediyorum.
Ondan kaçmaktan değil..

A.K.