"Yahudiler, “Allah'ın eli bağlıdır/cimridir”

"Yahudiler, “Allah'ın eli bağlıdır/cimridir” dediler. Hay, dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Allah'ın elleri açıktır/cömerttir, dilediği gibi verir.."5:64

Kıskanç kelimesi de cimri/eli sıkı anlamına gelmektedir. Kur'an'dan delil olmadan "Allah kıskançtır" nitelemesi yapmak doğru değildir.

 

Acılarınızı dindirmek için kendinize " Allah sabredenler ile beraberdir" müjdesinden bahsedin.