Muhyiddin-i Arabi Allah'ın evi

Muhyiddin-i Arabi Allah'ın evi ifadesini kendince açmış. Evi âlime bağlamış ve en önemli şey olan şüpheyi ve Şeytanı kareden çıkararak okumuş.

Yıllar sonra gelen miridler;şeyhlerini,mürşidlerini,gavslarını,alimlerini bu satır aralarına bakarak onların her şeyi bildiğini kabul ederek inanılmaz büyük bir hatayı yaşatmışlardır..
Konu çok tartışılabilir. Mesele İbni Arabinin dedikleri değil okurların ve tarikatların anladığıdır.

Şeytan Musanın kavmi ile tek,tek uğraşmamış,Musanın sağ kolu,halkın sevilen alimi Samiriyi feth ederek binlerce insanı istediği yere getirmiştir.Ki bu yer "Buzağaya tapınma " hareketidir.Kuran buna Şirk demektedir.

A.K.