Ashab-ı Rakîm tanımlamasını

Ashab-ı Rakîm tanımlamasını pek az kişi duymuştur. Kur'an da Kehf süresinde Ashab-ı Kehf ile anılır.
Ve bunların kaç kişi oldukları bilinmemektedir. Ve Kur'an konu hakkında tartışmaları anlatır. Bu izahları,yorumları bazen ayet,ayet ifade etmiştir. En nihayetinde Allahdan başka kimsenin bilemeyeceğini vurgulamıştır.

Kuran:Kehf/22:" (Kimileri): «Üçtür. Dördüncüleri köpekleridir.» diyecekler; (kimileri de): «Beştir, altıncıları köpekleridir.» diyecekler. Her ikisi de gaybi taşlama=bilinmeyen şey hakkında tahmin yürütmektir. (Bir kısmı da): «Yedidir, sekizincileri köpekleridir.» diyecekler. De ki: «Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir; onları insanlardan ancak pek azı bilir.» Artık bunlar hakkında bildirilenin dışında bir tartışmaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye birşey sorma!"

Bahsedilenler Allah'ı arama yolunda sayıları artan,azalan bir yapı ile var iseler sayıları bilinmez.Çünkü bu satırları okuyanlardan biri bu topluluklardan olmuş olabilir.Yani müminlerin sayılarını kim bilebilir..Allahdan başka..
A.K