Nisa suresinde

Nisa suresinde şeytanın şöyle bir vaad de bulunduğunu okuruz;
"Onları saptıracağım, kendilerini boş kuruntulara kaptıracağım ve onlara emredeceğim hayvanların kulaklarını kesecekler, yine emredeceğim Allah'ın yarattığını değiştirecekler..."4:119

Ayeti okuyunca erkek çocuklara ve dahi kız çocuklara yapılan "sünnet" dedikleri "değişiklik" kim tarafından emredilmiş kolayca anlaşılıyor.

A.K