Konuştuğun lisan parmak izin gibidir.

İnsanların seni anlamasını bekleme. Konuştuğun lisan parmak izin gibidir.
Ve sencedir.. Senceni başkası tam doğru anlamaz.
Kolay anlaşılmak istiyorsan böyle dua et;

"'Rabbim! genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver dilimdeki ukdeyi." 20:25-28

Ayette yer alan hali ile "el ukdeten"

Ukte; Sesi kullanıp ta aktarıIamayan,kelimelerin yetersiz kaldığı özde kalan mana.

Uyan! Sencen parmak izin gibidir. Senin aleminde konuşulan dil sencedir..