Hani ihtilafta rahmet vardı

Şafi mezhebindeki Resul'ün uygulamaları , Maliki mezhebindeki Resul'ün uygulamaları farklıdır..

İki farklı resul görürüz.

İlginç bir şekilde Hanefi mezhebinin kabul ettiği Resul diğer ikisinde de farklıdır. Ve dahi Hanbeli mezhebinin rol model olarak aldığı resul çok tuhaf bir şekilde diğer üçünden de farklıdır.

Örneğin Hanefi mezhebindeki resul anlayışı ; Namaz kılmayanları hapse atarken, Şafi mezhebindeki Resul anlayışı idamı gerekli görür.

Mezhepleri hadisler doğurmuştur.

Mesela abdestin kabul olmasına yönelik sınır kural yani kesin kurallı için Hanefilerin resulü farzı 4 olarak alırken ,Şafiilerin resul anlayışı 6, malikiler ise 7 olarak sınırlar koymuşlardır. 
Yani Hanefi'nin abdesti Şafilere veya maliki mezhebinden olanlara göre boştur. Geçersizdir. Malikilerin Resulüne göre ise her iki mezhebinde abdesti geçersizdir. Abdest gerektiren ibadetleri de böylece geçersiz sayılmaktadır.

Tüm ayrışmalara değinmeyeceğim.

Mezhepler TEK bir Resul tarifi yapamadıkları için ortaya çıkmışlardır.

Ve tuhaf bir çelişkiyi "İhtilafta rahmet var" olarak kabul ederlerken, Kur'anın Resulünü kabul eden Kuran Müslümanlığını ki oda mezheplere bakarak bir ihtilaf ; Sapıklık,hadis inkarcılığı hatta bazıları şarlatanlık olarak değerlendirecek kadar kalplerini nefrete,düşmanlığa ve kızgınlığa teslim etmişlerdir.

Çelişkilerin haddi hesabı bulunmamaktadır. 
Bir çok fırkanın ve dahi ehli sünnet olduğu iddia eden bir çok cemaatin Sadece uygulamalar da değil, Allah tariflerinde de muazzam sıkıntılar ve dahi çelişkiler bulunur..

İmam İbn Teymiyyenin Mecmua Fetava isimli eserinde ; "300 İslam Alimi “Allah’ın gökte olduğuna dair deliller getirmiştir.” açıklamasına yer verirler.

En önemli delillerinden biri ise bu sefer Kur'andan buluyorlar; 
İligli ayet;
“Rahman arşa istiva etmiştir.” (Taha, 5)

Öncelikle arş nedir,gökte midir? Hadi gökte kabul edin;
Allah Arşa istiva etti demiyor, Rahman arşa istiva etti diyor. Rahman sıfatının Arşa istiva etiği bilgisini bize sunuyor. 


Rahman sıfatı ile hayata dokunan Allah'ı bilmeyen 300 İslam aliminin Allah'ı yukarıda kabul etmesinin en birinci deliline bakar mısınız?

 

Velhasıl bu sağır,kör,değerlendirmekten yoksun insanların ,başka mezheplere,başka fırkalara gösterdiği anlayışı,Sadece Kur'anın Resulünü kabul edenlere göstermemeleri ise düşünülesi ve ders alınası bir husustur.

Hani ihtilafta rahmet vardı.