HAY ALLAH

Allah'ın MALİK (herşeyin sahibi) olduğuna iman edince ve bu imanın neticesi olan bir yaşamı ortaya koyunca korkacak bir şey kalmaz..

Kişi maliklik şirkinden arınmıştır..
Artık cehennemden çıkma zamanı gelir.

Bunu dünya da anlayan kişi hayatın sayısız sorunsalına,sayısız derdine,sayısız korkusuna HAY ALLAH der!
Artık onu korkutacak,ona şantaj yapacak hiç bir şey kalmamıştır..

"Çocuğun derler" O; Allah'ın der!
"Evin derler" O: Allah'ın der!
"Araban derler,paran derler,canın derler,bedenin derler,hayatın derler,derler,derler.."
O Allah'ın der..
..
“Ey (Cehennem’in bekçisi) Mâlik! Artık Rabbin canımızı alıp işimizi bitirsin!” diye feryat ederler. “Hayır,” der Mâlik, “siz burada devamlı kalacaksınız.”43:77

 

Adem Korkmaz