Asgari ücretle çalışan bir işçinin

Asgari ücretle çalışan bir işçinin bir zalime dava açabilmesi için 17 günlük kazancını vermesi gereklidir. 
Yani 17 gün yemeyecek içmeyecek zalimi dava edecek..