"Kitab'a sımsıkı sarılıp

"Kitab'a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz."7:170

Kitaba sımsıkı sarılmak nedir ki? Sadece sarılmaktan bahsetmiyor. 
SIMSIKI sarılıp... Ve bir çok kez bu ifade var.SIMSIKI..
SIMSIKI:Arada boşluk yok demektir.

A.K