"Allah, kendisine

"Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır."4:116

Ayet içinde vurgu yapılan "asla" ifadesine yoğunlaşalım.

Diğer günahların annesi şirktir.

A.K