Tıpkı senin gibi,herşey

Tıpkı senin gibi,herşey Allahtan gelir ve Allaha gider.
"Hay olandan gelen Hu ya gider"
Diyenler doğru demişler.